Jako konsorcjum powstałe z dwóch podmiotów funkcjonujemy na rynku akwakultury od 2002 roku. Nasze farmy oparte są o systemy RAS. Obecnie dysponujemy potencjałem produkcyjnym na poziomie 600 ton ryby konsumpcyjnej suma afrykańskiego rocznie oraz 200 ton materiału obsadowego rocznie, co daje nam pozycję lidera na rynku polskim, jak i europejskim.

Posiadamy własne stada tarłowe, a w naszych wylęgarniach produkujemy 4.000.000 wylęgu rocznie, co pozwala uzyskać 200 ton materiału obsadowego.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu rybę konsumpcyjną uzyskujemy po 5 – 6 miesiącach od wylęgu, co pozwala optymalnie zaplanować cykl hodowlany.